ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

POROSIL

Εταιρεία: Bellinzoni
Προστατευτικό-ενισχυτικό υγρό που εξαλείφει μικρορωγμές και επιφανειακές ατέλειες.

Περιγραφή

Προστατευτικό-ενισχυτικό υγρό που εξαλείφει μικρορωγμές και επιφανειακές ατέλειες. Προστατεύει την επιφάνεια από νερά, όξινη βροχή και τις υπεριώδεις ακτίνες και βελτιώνει την ποιότητα και τη διάρκεια του γυαλίσματος. Ζωντανεύει το φυσικό χρώμα του πετρώματος ή ακόμη είναι δυνατό να τονίσει το χρωματικό φόντο με την προσθήκη του αντίστοιχου ειδικού χρώματος POROCOLOUR. Η αντιστατική του δράση δεν επιτρέπει στη σκόνη να επικάθεται στις επιφάνειες.