ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

KER-13D

Εταιρεία: Bellinzoni
Σιλικονούχα αδιαβροχοποίηση εμποτισμού που απωθεί νερά και υγρασία επιτρέποντας ταυτόχρονα την ?αναπνοή? του πετρώματος.

Περιγραφή

Σιλικονούχα αδιαβροχοποίηση εμποτισμού που απωθεί νερά και υγρασία επιτρέποντας ταυτόχρονα την ?αναπνοή? του πετρώματος. Κατάλληλη για μάρμαρα, γρανίτες, και φυσικά πετρώματα εν γένει. Εύκολη στη χρήση.