ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

MEGAPOXY H

Εταιρεία: Megapoxy
Ρευστή εποξειδική ρητίνη

Ιδιότητες

Η MEGAPOXY είναι μια πολύ ρευστή ρητίνη δύο συστατικών υψηλής συγκολλητικής ισχύος με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως:
1. Συγκόλληση διαφορετικών δομικών στοιχείων
2. Αγκύρωση οπλισμού σε μπετόν
3. Στικάρισμα μαρμάρινων επιφανειών
4. Αποκατάσταση ρυγματωμένων πλακών μαρμάρου - γρανίτη με την προσθήκη εισικού διχτύου
5. Στεγανοποίηση επιφανειών από μπετόν
6. Δημιουργία κονιαμάτων με την προσθήκη αδρανών
7. Δημιουργία βιομηχανικών δαπέδων με την προσθήκη χρωστικών

Προδιαγραφές

Χρόνος πήξης: 30 min στους 23 βαθμούς Κελσίου

Γενικά

Συσκευασία: Α συστατικό: 3 κιλά, Β συστατικό: 1 κιλό

Κατανάλωση: Ανάμειξη: 3/1