ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης
Cerement - CE- 47/48 (2-8 mm) (Epoxifuge Wand/Boden)

Cerement - CE- 47/48 (2-8 mm) (Epoxifuge Wand/Boden)

Εταιρεία: Ceresit
Εποξειδικά στεγανά υλικά αρμολόγησης πλακιδίων χωρίς διαλύτες ,εύκολης εργασιμότητας , υψηλών μηχανικών και χημικών αντοχών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, για πισίνες και αρμούς υψηλής χημικής καταπόνησης.Εξειδικευμένα γιά εργασιμότητα σε τοίχους (το CE-47) & δάπεδα (το CE-48). Κρατικά πιστοποιημένα για πόσιμο νερό.

Ιδιότητες

Η βασική διαφοροποίηση από τα γνωστά εποξειδικά είναι ή ασυνήθιστα εύκολη εφαρμογή τους ή απουσία διαλυτών και οι ακραίες χημικές αντοχές (διατίθεται πίνακας).Τα εύρη εφαρμογής είναι από 2-8 mm, αλλά μπορούν να αυξηθούν στο φασμα 8-12 mm προσθέτοντας χαλαζιακή άμμο. Το CE-47 έχει υφή ιδανική για εφαρμογή σε καθετες επιφάνειες ενώ το CE-48 έχει υδαρή υφή για δάπεδα. Και τα δύο μπορούν να εφαρμοσθούν και με ειδική αντλία για ακόμα πιό απλή τοποθέτηση.

Πεδίο εφαρμογής

Αρμολόγηση πλακιδίων πισίνας, υγρών χώρων, βιoμηχανιών, χώρων τροφίμων, ιαματικών λουτρών, γαλακτοβιομηχανιών, δεξαμενών ποσίμου ύδατος ,πάγκων μπαρ και κουζίνας, κλπ.

Τρόπος εφαρμογής

Προσθέτουμε το συστατικό (Β) στο συστατικό Α (σκόνη) και αναμιγνύουμε καλά το μίγμα τους με το τρυπάνι . Ο χρόνος ζωής του μίγματος είναι 90 λεπτά μετά την ανάμιξη των 2 συστατικών( στούς 20° C). Εφαρμόζουμε το έτοιμο μίγμα σαν κοινό ακρυλικό στόκο με σπατουλα εποξειδικού αρμού. Το πλεoνάζον υλικό απομακρύνεται αμέσως με διαγώνιες κινήσεις. Καθαρισμός της επιφάνειας: Με χοντρό σφουγγάρι βρεγμένο ελάχιστα αποδυναμώνουμε το υλικό και μαζέυουμε την λάσπη που δημιουργείται με ένα μαλακό σφουγγάρι .Αμέσως μετά καθαρίζουμε ξανά χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφουγγάρι με ελάχιστο νερό.Καθαριζουμε καλά το σφουγγάρι αυτό ,καθε τόσο ,σε καθαρό νερό.Ο καθαρισμός αυτός γίνεται όσο ακόμη δεν έχει «τραβήξει » το υλικό στον αρμό. Τρείς ώρες το νωρίτερο και 6 ώρες το αργότερο αφού τραβήξει ελαφρά το υλικό απομακρύνουμε ότι έχει απομείνει με ένα μαλακό σφουγγάρι.Οι εργασίες καθαρισμού διευκολύνονται αν προσθέσουμε στο νερο τους 10% οινόπνευμα,ή αν διαθέτουμε ζεστό νερό. Γιά μηχανικήεφαρμογή ζητήσατε να σας συστήσουμε το κατάλληλο τύπο μηχανήματος.Το υλικό καταπονέιται εντός 7 ημερών χημικά.

Προδιαγραφές

Αντοχή πρόσφυσης: 2,2 N/mm2 Στεγανότης κατά Karsten: 0,6 ml μετά 24 ώρες Μέτρο ελαστικότητας :6600N/mm2 Θερμοκρασιακή αντοχή: -30° έως +100° C Υλικό CE-47:Πιστοποιητικό ελέγχου βάσει DIN 18156-E : 210637794-02 MPA-NRW.Πιστοποιητικά καταλληλότητας ποσίμου υδατος : C-225/96/st & W 207/96/G. Υλικό CE-48:Πιστοποιητικό ελέγχου βάσει DIN 18156-E : 210637794-03 MPA-NRW.Πιστοποιητικά καταλληλότητας ποσίμου υδατος : C-226/96/st & W 208/96/G.

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 12 μήνες μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής.

Συσκευασία: Δοχεία 5 kg (άθροισμα)

Κατανάλωση: 0,8-1,9 kg/lit αρμού ή 1,6 kg/m2