ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

MEGAPOXY PF

Εταιρεία: Megapoxy
Ταχείας συγκόλλησς εποξιδική κόλλα για δομικές και μηχανολογικές εφαρμογές

Περιγραφή

Η MEGAPOXY PF είναι μια εποξική κόλλα ταχείας συγκόλλησης, που πηζει σε 7 λεπτά και αποκτά πάνω από το μισό της απόλυτης αντοχής της εντός 15 λεπτών από την ανάμιξή της . “Σκληραίνει καθώς την συγκρατείται” για άμμεσες, στιγμιαίες και επείγουσες επισκευές δεξαμενών, σωληνώσεων, μηχανημάτων, τσιμεντοκατασκεών κ.λ.π.

Ιδιότητες

1. Λεία και δουλεύεται εύκολα 2. Απλή αναλογία αναμίξεως 1:1
3. Δεν τρέχει σε κάθετες ή εναέριες επιφάνειες
4. Πήζει σε 7 λεπτά στους 270C – 90% ξήρανση εντός μιας ώρας στους 250C
5. Πολύ υψηλή αντοχή, μόνιμη συγκόλληση
6. Ελαστικότητα και αντοχή, μόνιμη συγκόλληση
7. Ελαστικότητα και αντοχή θλίψεως ανώτερη από το τσιμέντο.
8. Aριστη χημική αντοχή
9. Δύναται να κατεργαστεί ύστερα από 30 λεπτά ξήρανσης στους 250C

Χαρακτηριστικές ιδιότητες ξήρανσης
- Αντοχή καθ’ έλξιν Mpa: 25
- Αντοχή διατμήσεως καθ’ ελξιν Mpa: 10
- Αντοχη ευκαμψίας Mpa: 18
- Μέτρο ελαστικότητας Mpa: 2,000
- Αντοχη θλίψεως Mpa: 65
- Συντελεστής γραμμικής διαστολής (mm/mm 0C 10-6): 40
- Απορρόφηση νερού-ASTM D570 (10 ημέρες στους 250 C): 0.5% ανά βάρος
- Διηλεκτρική αντοχή 50 HZ στους 250 C (kv / cm): 190