ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

LITOELASTIC

Εταιρεία: Litokol
Εποξειδική Πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών για την τοποθέτηση κερμαικών πλακιδίων και λίθινων υλικών

Περιγραφή

Κόλλα δύο συστατικών. Το συστατικό A αποτελείται από συνθετικές εποξειδικές πολυουρεθανικές ρητίνες, αδρανή και οργανικά πρόσμικτα. Το συστατικό B αποτελείται από καταλύτες οργανικής προέλευσης και ίνες.

Πεδίο εφαρμογής

Κατάλληλη για την ταυτόχρονη συγκόλληση και στεγανοποίηση παντός τύπου κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων, έστω και αν είναι ασταθείς στην υγρασία, όπως: πράσινα μάρμαρα, pietra serena, σχιστόλιθοι σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, στο δάπεδο ή στον τοίχο, ακόμη και σε ελαστικά ή δονούμενα υπόβαθρα. Βλ. συνοπτικό πίνακα.

Χαρακτηριστικά Αναγνώρισης

Μορφή: A: Πηκτή πάστα. B: Πηκτό υγρό
Χρώμα: A: Λευκό. B: Μπεζ
Ταξινόμηση βάσει EN 12004:R2 - Βελτιωμένη κόλλα δύο συστατικών
Τελωνειακή κατάταξη: 3506 9100
Χρόνος αποθήκευσης: 12 μήνες στην αρχική συσκευασία. Ευαίσθητο στον παγετό.

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής

Διάρκεια ζωής του μίγματος: 45 λεπτά σε T= +23°C
Επιτρεπόμενες θερμοκρασίες εφαρμογής: Από +10°C έως +35°C
Ανοιχτός χρόνος (EN 1346): > 0,5 N/mm2 μετά από 45 λεπτά
Χρόνος επανατακτοποίησης: Περίπου 45 λεπτά
Καθαρισμός εργαλείων και υπολειμμάτων: Χρησιμοποιήστε μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη πριν τη σκλήρυνση.
Κατανάλωση (kg/m2): από 2 έως 5
Βατότητα: 24 ώρες
Χρόνος αναμονής για τη θέση σε χρήση: 7 ημέρες
Χρόνος αναμονής για το στοκάρισμα: Περίπου 24 ώρες

Γενικά

Συσκευασία: Κάδος των 5 kg (4,5 + 0,5) / 10 kg (9 + 1)

Προϊόν για επαγγελματική χρήση. Πριν τη χρήση συμβουλευθείτε τη σχετική τεχνική καρτέλα.