ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Ceroc CC-81 (haftfest)

Εταιρεία: Ceresit
Βελτιωτική οικοδομική ρητίνη.

Ιδιότητες

Η πρόσμιξη της βελτιωτικής ρητίνης CC 81 στα κονιάματα τους προσδίδει εξαιρετικές τιμές εφελκυσμού πρόσφυσης υψηλές αντοχές εφελκυσμού κάμψης, αποτροπή ρωγμών συρρίκνωσης.

Πεδίο εφαρμογής

Με την πρόσφυση του CC-81 επιτυγχάνονται χωρίς κίνδυνο αστοχίας ("κούφωμα", ρηγμάτωση, αποκόλληση) οι ακόλουθες οικοδομικές εργασίες: Λεπτές τσιμεντοκονίες δαπέδου ή εξομάλυνσης, επισκευαστικές εργασίες σε μπετόν, σοβάδες, τσιμεντoκονίες, εξομάλυνση ανεπίχριστου μπετόν, επισκευή φωλεών, ρωγμών, κλπ. λεπτά κονιάματα και επιχρίσματα, βελτίωση κονιάματος συγκόλλησης πλακιδίων ή πλακών κλπ. αρμολόγηση τοιχοποιίας χωρίς πλευρικές ρωγμές συρρίκνωσης

Τρόπος εφαρμογής

Για να επιτευχθεί καλή πρόσφυση του νέου κονιάματος, πάνω στο παλαιό υπόβαθρο προηγείται, αφού διαβρέξουμε, μια ιλύς πρόσφυσης (σε οριζόντιες επιφάνειες) ή ένα πεταχτό (σε κάθετες). Η ιλύς διαστρώνεται με βούρτσα και το νέο κονίαμα ακολουθεί αμέσως εν νωπώ. Αντιθέτως το πεταχτό πρέπει να σκληρυνθεί για να ακολουθήσει το νέο κονίαμα.

Προδιαγραφές

Mείωση απαιτούμενου νερού ανάμιξης: 11,8%. (βελτίωση Ν/Τ) Αύξηση εφελκυσμού κάμψης: 45%. Αύξηση εφελκυσμού πρόσφυσης: 300%.

Σχετικά υλικά

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής.

Συσκευασία: Δοχεία 1, 6, 12 kg

Τιμαριθμική ΥΠΕΧΩΔΕ: Κωδ. 529.2.11