ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Cerestat CA-21 (Ausgleichs und Schutzvlies)

Εταιρεία: Ceresit
Αποστραγγιστικό,διαχωριστικό,διηθητικό, προστατευτικό, ολισθητικό γεωύφασμα νέας τεχνολογίας. Δεν διαβρώνεται.

Ιδιότητες

Το CA-21 είναι ένα γεωύφασμα πολλαπλών χρήσεων, υδατοπερατό αλλά και με την ιδιότητα να ενσωματώνει και να απάγει το νερό (drainage) .Δεν ρηγματώνεται,είναι εύκαμπτο και ελαφρύ.Πληροί το DIN 18 195 σαν προστατευτική στρώση στεγανοποιησεων.

Πεδίο εφαρμογής

α)Αποστραγγιστική στρώση σε τοιχία υπογείων και τοίχους αντιστηρίξεων καθώς και σε οριζόντιες επιφάνειες που πάσχουν απο ανεπαρκή ρύση. β) Προστασία στεγανοποιήσεων οριζοντίων ή καθετων δηλαδή υπογείων & ταρατσών (μεμβρανών ή επαλειφομένων ) πρίν την επίχωση. ( σελ.60 ,τελευταία εικόνα) γ) Προστασία θερμομονωτικών υλικών υπογείων & ταρατσών πριν την επίχωση /κάλυψη. δ) Δημιουργία επιφάνειας ολίσθησης των υπερκειμένων υλικών ή του υλικού επίχωσης ώστε να μην μεταβιβάζονται τάσεις αποκόλλησης και καταπόνησης στα στεγανοποιητικά & θερμομονωτικά υλικά. ε) Δημιουργία ζώνης φιλτραρίσματος σε επιχωμένες θερμομονωτικές πλάκες ή σε επιχωμένες αποστραγγιστικές στρώσεις σκύρων.

Τρόπος εφαρμογής

Ελεύθερη τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες όταν τοποθετηθεί κατω από υπερκείμενο φορτίο (χαλίκια, πλάκες ,τσιμεντοκονίες κλπ.). Στηριξη όπου τυχον απαιτηθεί με ασφαλτική πάστα.Σε κάθετες επιφάνειες καρφωμα πίσω από οδηγούς (αλουμινίου π.χ) (σελ.60, τελευταία εικόνα)

Προδιαγραφές

Βάση: 100% πολυεστερική Εφελκυσμός θραύσης: 565 Ν κατά μήκος, 540 Ν κατά πλάτος Επιμήκυνση θραύσης: 32,6 % κατά μήκος, 54,1 % κατά πλάτος Αντίσταση σε ήδη δημιουργηθείσα ρωγμή: 225 Ν κατά μήκος, 227 Ν κατά πλάτος Ειδικόν βάρος: 250 g/m2

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: Απεριόριστη αποθήκευση, όρθιο, ελεύθερο φορτίων

Συσκευασία: Ρολά 20 x 1 m